Ανακοινώσεις

Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Πόλεις φιλικές στο ποδήλατο

http://www.supereco.com/news/2009/02/23/5-ways-your-city-can-be-bike-friendly/

http://www.managenergy.net/products/R633.htm

http://www.smile-europe.org/index.html

http://sclipo.com/videos/view/here-is-how-to-make-a-city-bicycle-friendly-and-how-to-get-cars-under-control_1

http://www.virgin-vacations.com/site_vv/11-most-bike-friendly-cities.asp

http://www.bicyclefriendlycommunity.org/symp_actionplan.htm

http://la-bike.org/campaigns/bikefriendly.html#1

http://kcbike.info/2008/05/14/kc-going-for-platinum/

http://www.bicyclingculture.com/2008/09/what-makes-a-bicycle-city/

http://www.1world2wheels.org/

http://www.bikesbelong.org/

http://www.bicyclecity.com/index.php

http://www.karditsa-city.gr/web/guest/ethelontiko_progr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου