Ανακοινώσεις

Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

Winter Cycling - Copenhagen


Copenhagenize.com - Winter Cycling from Colville Andersen on Vimeo.


Copenhagenize.com - Winter Cycling Redux from Colville Andersen on Vimeo.


Scenes of a cycling life, in winter, from the world's cycling capital.

On average there are 500,000 daily cyclists in the city. Through the winter, 400,000 still choose to ride, despite the bitter cold, rain and snow.

It's a ballet of human-powered movement.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου